23-11-2022

Hlýja fra Strynø

Ifolet med Gasse - solgt til Silja.
5-gænger hoppe med meget vilje.
Nederst i hierakiet og ikke særlig tilfreds hermed. Derfor valgte
vi, at hun skulle have sin egen gode ven i stedet for at være turhest hos os.
Hlýja nåede at få to dejlige føl hos os. Lúpina og Siríus.